PETRA'S BLOGS

De schrijfvaardigheid in het onderwijs, begint bij het rollen, gericht grijpen en het kruipen.

‘Schrijven is naast lezen een belangrijke sleutel tot onderwijssucces’, lees ik in de Nieuwsbrief Primair onderwijs. De uitdrukking Met iemand kunnen lezen en schrijven geeft de samenhang en het belang van de schrijfontwikkeling en de leesontwikkeling weer. Hoe ontwikkelt zich dit bij het kind? Wat heeft een kind nodig om uiteindelijk te kunnen lezen en ...

Read More

Podcast 2 Ontwikkelingsvoorsprong en de invloed van de omgeving.

Read More

Podcast: Petra van de Kraats – Onderwijspraktijk SMART 1/3

Podcast: Petra van de Kraats – Onderwijspraktijk SMART 1/3 Het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong Deze Podcast is een eerste weergave van een serie van drie interviews. Jacqueline Van den Heuvel toonde haar interesse naar mijn boek over het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong dat binnenkort uitkomt. Jacqueline start een Peuterplusclub in Amersfoort vandaar haar initiatief voor ...

Read More

De ontwikkeling van de ontluikende geletterdheid begint niet bij letters!!

Onderwijs aan het jonge kind is betekenisvol aanbod bieden en wendbaar kunnen handelen zodat je werkelijk afstemt op de ontwikkeling van het jonge kind. Ontluikende geletterdheid: de praktijk Er is een duidelijke opbouw in de doelen van ontluikende geletterdheid.  De doelen zijn op twee manieren beschreven in de ontwikkelingslijn: Ontluikende geletterdheid:     Ontwikkelingslijn Voorbereidend ...

Read More

Ontwikkelingsgericht thuisonderwijs aan kleuters

Ontwikkelingsgericht thuisonderwijs aan kleuters. Door mogelijkheden te bieden voor differentiatie in uitvoering blijft de kleuter ook thuis groeien in ontwikkeling. Elk kind voert (spel) activiteiten uit naar eigen kunnen en wil graag iets leren mits het aanbod passend is, afgestemd op de zone van de naaste ontwikkeling en ruimte biedt om het op zijn eigenwijze ...

Read More

Stapsgewijs Onderwijs vanuit de Golden Circle van Simon Sinek; Waarom – Hoe – Wat?

Aanbod dat past bij het jonge kind. Waarom is de fase van ontwikkeling van ‘het jonge kind’ zo anders dan de fase van ‘het schoolkind’? Op basis van inzichten in de hersenontwikkeling hebben onderzoekers kunnen vaststellen dat het geen zin heeft om met scholing en training van vaardigheden als lezen en schrijven te beginnen als ...

Read More

Kleuteronderwijs, laat LOS wat knelt!

Wanneer iets mij beknelt word ik onrustig, ik wil ruimte, de tijd om al mijn ideeën uit te kunnen werken, op te schrijven en uit te dragen. Ik moet mij focussen, maar juist die focus beknelt mij. Liever ga ik dan wandelen of het huis gezellig maken, vooral nu in deze tijd van veel thuis ...

Read More

‘Storming’ fase op de Veluwe

Het loslaten van gewoontes is lastig en ook niet onmogelijk! Waarom doen we wat we doen? Omdat het moet? In de attributietheorie noemen we dit de externe attributie, de invloed toeschrijven aan externe personen, externe situaties zij zijn de oorzaak van ons gedrag. ‘We moeten methodes gebruiken en jonge kinderen toetsen, we moeten meten met ...

Read More

Petra’s Blogs

Mijn eerste blog is al geplaatst…iets met blinde vlek… In deze blog stel ik mij voor en open naar je op. Vorige week kon je mijn eerste blog al lezen, het ging over spelvormen, waar het hart vol van is…spelontwikkeling, spelend leren, kleuters in ontwikkeling en dan vooral stapsgewijs want we gaan niet aan de ...

Read More

De ontwikkeling van een kind loopt via spelvormen

Stapsgewijs ontwikkelen via spelvormen Liv maakt een tekening voor haar moeder. Ze krast het hele vel vol met verschillend kleuren wasco en vertelt dat mama van bloemen houdt. Trots laat ze mij het resultaat zien. Het voorbeeld van Liv is functiespel. In het functiespel staat de beweging en het oefenen van de beweging centraal. Tijdens ...

Read More