AANBOD PRIMAIR ONDERWIJS

LEZINGEN

Als inspirator binnen het onderwijsveld deel ik o.a. via lezingen, mijn kennis en ervaring met jou.

Doel: Jou te inspireren in je werk met jonge kinderen of je opvoeding te verrijken.
De opgedane kennis laat je met andere ogen kijken naar de ontwikkeling van het kind.

Observeren via peuter / kleuterspel

Observeren is een zo objectief mogelijke waarneming van wat je ziet, zoals gedragingen, houdingen, gebeurtenissen met het doel zo reëel mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van het kind, ( citaat uit: Stapsgewijs onderwijs, 2018).

Om een kind te observeren moet het kind zich veilig en vertrouwd voelen in de omgeving waarin het zich bevindt. Het kind is het best te observeren in een vrije spel situatie omdat het dan ongedwongen gedrag en spel kan laten zien. Observeren kun je leren.

Zoals ik vaak zeg; ‘meten is weten…en als ik observeer zie ik meer!

 

Tijdens mijn lezing komen de volgende punten aan de orde:

  • Hechting als basis voor een goede relatie in een veilige omgeving
  • Een situatie creëren waarin het kind vrij is om zich te uiten
  • Observatiegegevens kunnen interpreteren

Signaleren van peuters en kleuters met ontwikkelingsvoorsprong

Als leerkracht van de groepen 1 en 2 observeer je dagelijks in je groep. Het is heel belangrijk dat je kleuters die een voorsprong hebben kunt signaleren en direct goed in kaart kunt brengen.
Wat zijn kenmerken van deze kleuters en welk aanbod hebben zij nodig om in hun ontwikkeling door te groeien? Moet je dan denken aan starten met lezen of  juist aan het kleuteronderwijs verdiepen?

 

Tijdens mijn lezing komen de volgende punten aan de orde:

  • Kenmerken van peuters/ kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
  • Uitdagende omgeving creëren
  • Vervroegde doorstroming of niet?

Stapsgewijs onderwijs: het kind centraal!

Stapsgewijs onderwijs gaat er vanuit dat het ontwikkelen en leren van het jonge kind wordt geleid door de opbouw van het neurologisch netwerk.

In Stapsgewijs onderwijs is spel de drager van de ontwikkeling. Ontwikkeling en leren zijn het gevolg van de ervaringen en het onderzoekende gedrag van het kind. Je aanbod stem je af op de belevingswereld van het kind.

 

Tijdens mijn lezing komen de volgende punten aan de orde:

  • Spel als drager van de ontwikkeling; vrij- , begeleid-, geleid – spel
  • Afstemmen op het begingedrag
  • Wendbaar handelen en meebewegen met de ontwikkeling van het kind