Coachen

Van kind in omgeving

COACHEN

VAN HET (HOOG)BEGAAFDE KIND EN ZIJN OMGEVING

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, hoge intelligentie of (hoog)begaafdheid lijken in de meeste opzichten op andere kinderen. Zij groeien in een omgeving waarin zij in hun natuurlijke behoeften worden erkend. De natuurlijke behoeften zijn ondersteuning, respect, liefde en bescherming. Waar het bij de (hoog)begaafde kinderen vaak misgaat is de behoefte van acceptatie door de omgeving en de begeleiding van de volwassenen die samen met de overige genoemde behoeften het kind helpen, hen voor te bereiden op het begrijpen van de wereld en zich hierdoor wel bevindt. Het komt vaak voor dat leerkrachten en of ouders vergeten te communiceren met het kind.

(Hoog)begaafde kinderen zijn vaak heel goed in staat om aan te geven hoe zij situaties ervaren.

WAT HOUDT HET IN?

Heeft u een hoog intelligent c.q. (hoog)begaafd kind en zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel? Ervaart u problemen met het gedrag van uw kind? Dan wil ik u en uw kind graag coachen om uw kind weer lekker in zijn vel te laten zitten en hem of haar leren het zelfvertrouwen te ontwikkelen. Hierbij wil ik met u als ouders en begeleiders samenwerken om weer een gelukkig kind te zien die zich weer verder kan ontwikkelen.

Ik bied u hiervoor de volgende mogelijkheid:

Gratis

Eenmalig

Intake

Om er zeker van te zijn dat mijn coaching het kind zal helpen.

240 euro

4 Sessies

4-Pakket

Een pakket van 4 sessies. 

1. Ontwerpen van een persoonlijkheidswaaier van uw kind

Ik maak samen met uw kind een waaier of web op papier waarin uw kind vertelt en ik vragen stel over zijn of haar mooiste kwaliteiten.

2. Opbouw van wensen om de kwaliteiten tot ontwikkeling te laten komen

Samen met u als ouders ga ik in gesprek met uw kind aan de hand van de persoonlijkheidswaaier.

3. Afspraken met elkaar maken waaraan gewerkt gaat worden

Samen met u en uw kind maken we een voorstel van aanpak in actie- reactie op elkaar om gewenste resultaat te bewerkstelligen.

4. Resultaat vieren

Ik vraag uw kind en u afzonderlijk aan te geven, mondeling, schriftelijk of doormiddel van een tekening, hoe het kind en u zich voelt. En ik hoop met u een blij kind te zien.

U kunt een intakegesprek aanvragen via het contactformulier. U kunt mij ook benaderen via de mail info@ikbensmart.nl waarna ik met u een afspraak maak.

Het kind zien is erkennen!