Ontwikkelingsgericht thuisonderwijs aan kleuters

Ontwikkelingsgericht thuisonderwijs aan kleuters.

Door mogelijkheden te bieden voor differentiatie in uitvoering blijft de kleuter ook thuis groeien in ontwikkeling.

Elk kind voert (spel) activiteiten uit naar eigen kunnen en wil graag iets leren mits het aanbod passend is, afgestemd op de zone van de naaste ontwikkeling en ruimte biedt om het op zijn eigenwijze te mogen uitvoeren. Je komt tegemoet aan de drie basisbehoeften, je staat in verbinding, het kind ervaart dat je hem aanvoelt, dit schept vertrouwen en vormt de Relatie, vervolgens ontwikkelt het kind Competentie door het zelf te ontdekken waaruit zelfontwikkeling, de Autonomie ontstaat #kleuterontwikkeling

Wat gebeurt er wanneer een ouder van een kleuter in groep 1, thuis de opdracht krijgt: ‘ Maak samen een telrij van 1-6  en laat uw kind voorwerpen opzoeken bij elk getal, maak een foto en stuur deze naar de juf’.

Jij als leerkracht gaf deze opdracht op school aan een groepje die in deze fase zit van de reken-ontwikkeling en lette daarbij op:

Getalbegrip:

  • Hoeveelheidsbegrip: veel – weinig- evenveel, meer- minder. Hoever is het kind in deze ontwikkeling.
  • Tellen: kent het kind de telrij en tot hoever kan het kind zelfstandig synchroon tellen, aanwijzend tellen.
  • Symboolbewustzijn: herkent het kind de cijfers ook los van elkaar.
    Kortom waar staat het kind in deze fase?

Dit proces mis je totaal, terwijl de ouder de opdracht serieus neemt, deze wellicht met hulp uitvoert, want dit is de opdracht van de juf, ‘dan zal mijn kind dit moeten kunnen’ en stuurt zoals gevraagd een foto van het eindresultaat.

Heeft het kind wat geleerd? Was het op niveau? Was het te moeilijk en zijn er stappen in het proces van ontwikkeling overgeslagen of was het te makkelijk? In beide situaties is er geen intrinsieke motivatie om te willen ontdekken en leren, het is een uitvoering van een opdracht, de excentrieke motivatie, omdat de juf het zegt, omdat mama het wil.

Geen ontwikkeling van binnenuit, niet afgestemd op de zone van de naaste ontwikkeling resulteert in opslag in het korte termijn geheugen en beklijft niet. 

Willen we dat kleuters zelfstandig een stap maken in hun ontwikkeling dan zullen we de activiteit zo moeten aanbieden dat het kind de mogelijkheid krijgt om hier zelf invulling aan te geven. Gaat het moeizaam dan ‘trekken’ we niet verder, maar gaan we een stapje terug in deze activiteit; lukt dan 1-3 wel? Gaat het als vanzelf dan hebben we in deze activiteit; een verrijking achter de hand, dan bied je 5- 10 of verder aan. Stem als leerkracht, ook met je thuis- aanbod, af op het kind dat je voor je hebt en vertel ouders dat je graag wilt kunnen zien waar het kind staat om beter aan te sluiten met je volgende aanbod.

Uit het eindresultaat haal jij de ontwikkelingsfase, helaas mis je door afstand-onderwijs,  het proces,  wat zeer belangrijk is maar je hoopt wel ‘kind- eigen- resultaat’ te zien.

Dit is je allerbelangrijkste boodschap naar ouders, ‘aan gras trekken we ook niet’, streven naar einddoelen als tellen tot 20 of letteraanbod is als een breiwerkje waarin je steken laat vallen en deze een gat vullen die niet meer op te halen is. Stap voor stap loopt het kind zijn eigen ontwikkeling en jij loopt ernaast #stapsgewijsonderwijshetkindcentraal!

??Ontwikkelingsgericht (Thuis)onderwijs op maat, differentiëren en afstemmen op de ontwikkeling van de kleuter, wil jij dat ook??

Aanbod: Online cursus van 1 uur op maat, afgestemd op jouw fase in ontwikkeling als leerkracht voor kleuters. Datum in overleg.

Resultaat: Jij gaat voor ontwikkeling op de lange termijn!

Kosten: € 30, p.p. en € 120, per team

Bel: Petra van de Kraats- Hop: T. 06 57357750

#onderwijspraktijksmartpetra-stapsgewijs-onderwijs-kind-centraal

https://ops.defineweb.nl/2021/01/06/ontwikkelingsg…s-aan-kleuters

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *