AANBOD PRIMAIR ONDERWIJS

Onderwijspraktijk SMART.

Mijn bedrijfsnaam formuleert mijn coachmodel, dat is gebaseerd op de volgende kernwoorden: Signaleren – Meedenken – Adviseren – Reageren – Toepassen (SMART).

Trainingen op scholen

Het geven van begeleiding op scholen. Ik geef trainingen in:

  • Spelend ontdekkend leren
  • Beredeneerd aanbod
  • Peuters, Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong
  • Werken aan de hand van een leerlingvolgsysteem
  • Hoogbegaafdheid

Mijn aandacht gaat uit naar betrokkenheid bij het kind. Dit ontstaat door een beredeneerd aanbod afgestemd op de belevingswereld en ontwikkelingsfase van het jonge kind. Beredeneerd aanbod is aanbod dat je na observatie afstemt op het gedrag dat het kind op verschillende momenten laat zien. Wanneer je kunt aansluiten op de ontwikkelingsfase van dat specifieke kind, zie je de motivatie toenemen. Dit is onderwijs dat leidt tot het optimaliseren van ontwikkeling en leren.

 

In mijn trainingen Signaleer ik door een nulmeting te hanteren. Vervolgens ga ik met u Meedenken in het veranderingsproces. Ik Adviseer en Reageer op de ontwikkeling. Zodat uw leerkrachten het geleerde kunnen Toepassen (SMART)

Lezingen

Ik geef lezingen op verschillende locatie in het land over:

  • Signaleren via peuter / kleuterspel
  • Peuters met ontwikkelingsvoorsprong
  • Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong

De lezingen staan op de homepage geagendeerd.

Workshops

Ik geef Workshops, deze kunnen worden ingepland op eigen school locaties.
De workshops gaan over:

  • Het Observeren en het bieden van Beredeneerd aanbod aan peuters of kleuters
  • Werken en spelen aan de hand van thema’s

Mijn workshops hebben een interactief karakter en bieden kennis en materialen die direct toegepast kunnen worden in de praktijk.