BIBLIOGRAFIE

ISBN 9789 0018 4181 2

Stapsgewijs onderwijs: Het kind centraal! Visie op onderwijs aan 3 – 7 jarigen: Noordhoff Uitgevers

Ineke Oenema- Mostert, Harry Janssens, Gerda Woltjer, Petra van de Kraats- Hop (2018)

In het boek ‘Stapsgewijs onderwijs’ staat het spel van het kind centraal. Betrokkenheid in het spel is de belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling. Als leerkracht bouw je mee met die ontwikkeling, je zorgt voor een omgeving waarin het kind zich kan ontwikkelen. Je legt de nadruk op de executieve functies en begeleidt het kind naar het formele leren. Een kind dat leerstof aangeboden krijgt, waar het nog niet aan toe is, raakt niet betrokken. Er kan zich een houding ontwikkelen die hem in de hogere klassen parten kan gaat spelen. Een basis voor een actieve leerhouding wordt in groep 1 en 2 gelegd! Met een goede en actieve leerhouding komen de opbrengsten vanzelf. De scheiding tussen spelend leren en het formele leren in de hogere klassen wordt in het Stapsgewijs onderwijs opgeheven.


ISBN 978-94-6406-711-8
 
Te bestellen via Stichting Stapsgewijs onderwijs:
stichtingstapsgewijsonderwijs.nlStapsgewijze educatie; kinderen van 2-4 jaar. Van theorie naar praktijk.

Ineke Oenema- Mostert, Harry Janssens, Gerda Woltjer, Petra van de Kraats- Hop (2019)

In het boek ‘Stapsgewijze educatie’ hebben wij de visie van ‘Stapsgewijs onderwijs’ vertaald naar de groep kinderen tussen 2 en 4 jaar, de peuters. Daarbij bieden wij een bijdrage aan een doorgaande lijn, een ononderbroken ontwikkeling van het kind. Er is een verband tussen de rijping van de hersenen, de groei van allerlei breinstructuren tussen 0 en 7 jaar en de manier waarop kinderen leren. Zij leren door ervaren, ontdekken, onderzoeken; zij leren door SPEL. Dat spel moet passen bij de belevingswereld. Het leren is het gevolg van de ervaringen van het kind.

Met deze uitgave willen wij bijdragen aan een zo vloeiend mogelijke overgang van de voorschoolse periode naar de basisschool.
ISBN 978-90-8708-084-6
 
Uitgeverij BetelgeuzeHoogbegaafd of ontwikkelingsvoorsprong

Kraats- Hop, P., (2021)

Dit boek is een bijzonder naslagwerk, waarin ik je als lezer meeneem in de kennis over ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen. Dit kan tot uiting kan komen in hoogbegaafdheid. Maar een ontwikkelingsvoorsprong kan ook tijdelijk zijn, door bijvoorbeeld een rijk taalaanbod in de thuisomgeving. Ik bied je als lezer handvatten om deze kinderen al jong te signaleren, de ruimte te geven om hun potentie te ontwikkelen en bovenal: het kind in zijn totaliteit te zien. Wanneer de ontwikkeling in beeld is, kijk je naar de executieve functies. Hoe intelligent een kind ook is, het zal de executieve functies nodig hebben en deze leren te ontwikkelen om iets met zijn intelligentie te kunnen doen. Het aanbod dat je biedt stem je af op de behoefte van het kind dat zelf wil ontdekken en doen.

Kortom: een belangrijk werk over een relevant onderwerp. Een must voor eenieder die met kinderen werkt, in het onderwijs of daarbuiten.

Praatplatenboek: ISBN 978-90-9036232-8
Ideeënboek: ISBN 978-90-9036218-2
 
Te bestellen via: petra@onderwijspraktijksmart.nlHet Praatplatenboek

Koelewijn, F., (2022)

Het Praatplatenboek is bedoeld om Het begrijpend luisteren te stimuleren. De verhalen leiden ieder thema in. De verhalen zijn geschreven met aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling, en de taal- en rekenontwikkeling.
 
De afbeeldingen van de praatplaten stimuleren het kind om verbinding met zijn of haar eigen ervaringen en gevoelens te maken. De dieren die op de praatplaten te zien zijn hebben ieder een eigen karakter en elk dier heeft zijn of haar eigen specifieke gewoonte. Het kind kan zich aan de hand van de belevenissen van één van de verschillende dieren identificeren en zodoende uitgenodigd worden om over zijn of haar eigen ervaringen en gevoelens te praten.
Tevens wordt het kind door het stellen van de ‘Wie- Wat- Waar’ vragen aan het denken gezet en is er daarnaast nog volop gelegenheid om over de belevenissen te fantaseren.
Een bijkomend en belangrijk doel van de praatplaat in combinatie met verhaal is het vergroten van de woordenschat van het kind.
 
Het Praatplatenboek kan worden gebruikt als schootboek in de kleine kring en als voorlees/ vertelboek met behulp van de digitale praatplaat (via de QR code bij aanschaf van het boek) in de grote kring.


Het Grote Ideeënboek (voor kleuterleerkrachten)

Kraats-Hop, P.& Koelewijn, F, (2022)

Het Grote Ideeënboek voor kleuterleerkrachten bevat de doelen verpakt in thema’s met betekenisvolle activiteiten voor de kleuters. De technieken zijn zo ingezet dat het een doorgaande lijn in zintuigelijk- motorische- ontwikkeling is. Wij hebben de SLO doelen gehanteerd en gelet op de zelfredzaamheid van het jonge kind.

Publicaties in Blad Nieuw Meesterschap

Nieuw Meesterschap

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 2013

Petra van de Kraats- Hop

Onderwijs op maat voor de hoogbegaafde leerling…
Het onderwijs blijft een boeiende materie waarin vernieuwingen en ervaringen samen komen. De onderzoeksvraag van dit praktijkgericht onderzoek is ontstaan vanuit de wens om het hoogbegaafde kind zich te laten ontwikkelen in een voor hem prettige (leer)omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd op een middelgrote basisschool. In het praktijkgericht onderzoek zijn vervolgens verschillende stakeholders bevraagd. Daaruit bleek dat er bij de leerkrachten een grote behoefte is aan expertise en middelen om HB leerlingen te begeleiden. Ook de ouders en de HB leerlingen gaven aan ontevreden te zijn over de manier van begeleiding door de school.

CENTRALE VRAAGSTELLING
Hoe kan de school op zodanige wijze onderwijs op maat bieden aan hoogbegaafde leerlingen? Gericht op het aanbod; begeleiding en leerstof passend bij het bestaande systeem?

Lezingen

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 2014

Petra van de Kraats- Hop

Triple A voor Hoogbegaafden: Acceptatie, aandacht en aanbod
Dit actieonderzoek is gericht op de wijze van begeleiding van de Hoogbegaafde leerlingen op een middelgrote school met onderwijs volgens regulier jaarklassen systeem. Hierbij is als leidraad genomen, de missie van de onderzoeksschool zoals beschreven in de schoolgids; ‘In ieder kind zit potentie en de drang om te leren is aanwezig wanneer de interesse wordt gewekt en het kind zich wel bevindt’.

CENTRALE VRAAGSTELLING:
Heeft de school behoefte aan een (boven schoolse) ‘plusgroep?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden de behoeften van de respondenten, zowel de leraren als de Hoogbegaafde leerlingen onderzocht. Dit onderzoek leidt naar een proces van een veranderende aanpak binnen de school en uiteindelijk binnen de vereniging.