Kleuteronderwijs, laat LOS wat knelt!

Wanneer iets mij beknelt word ik onrustig, ik wil ruimte, de tijd om al mijn ideeën uit te kunnen werken, op te schrijven en uit te dragen. Ik moet mij focussen, maar juist die focus beknelt mij. Liever ga ik dan wandelen of het huis gezellig maken, vooral nu in deze tijd van veel thuis werken.

Bewegen maakt iets los in mij…heb jij dat ook? En dan heb ik het niet over sporten, dat voelt ook als een must, nee vrij, ontspannen waarin bewegen vanzelf gaat en daarna stromen de ideeën vanzelf, heb ik concentratie en kan ik presteren.

Hoe zou het dan met kleuters zijn? We weten het antwoord al, toch? Hebben zij niet veel meer beweging nodig om al doende te ontdekken, te beleven, te creëren om daarvan te leren?

Wat er momenteel aan de hand is in het kleuteronderwijs is de druk om kinderen te leren presteren, inoefenen van reken- taallesjes in de kring, stil leren zitten…het is al bijna januari en we moeten nog zoveel aanbieden, hoor ik op de scholen, we moeten goed aansluiten bij het onderwijs in groep 3.

Dit knelt!!

Ik begeleid graag in goed kleuteronderwijs, ik geef houvast en laat L-O-S om opnieuw vast te pakken:

Leerkrachtvaardigheden; je biedt veiligheid en hebt aandacht voor het kind in je groep. Je bouwt een relatie op door interactief met ze te communiceren, je leert het kind en zijn behoefte ontdekken. Wat voor het ene kind goed is, is voor het andere kind te moeilijk of te makkelijk, je reflecteert op je aanbod en beweegt mee met het kind aan de hand van de ontwikkelingsleerlijnen. Beredeneerd aanbod waarin je afstemt op wat het kind nodig heeft op dat moment. Jij bent in de positie om het kind via een natuurlijke passende omgeving te begeleiden naar het uiteindelijke formele leren.

Omgeving; je stemt af op de belevingswereld van het kind, je omgeving is uitnodigend en biedt de mogelijkheid om te ontdekken en te leren met elkaar. Een omgeving waarin een kind ruimte heeft om te bewegen, te bouwen, te sjouwen, te creëren, te imiteren, te communiceren, te herkennen, te fantaseren, uitdagingen aan mag gaan en dit doet vanuit intrinsieke motivatie in vertrouwen dat jij erbij bent in het spelend ontdekken.

Spel; je kent de ontwikkelingsleerlijnen op alle ontwikkelingsgebieden, deze komen in spel allemaal samen. Spel is geen ongerichte activiteit het heeft een doel in zichzelf, je ziet het kind relaties leggen, het geleerde toe te passen, aan te passen, ze gaan samen met andere kinderen organiseren en plannen maken. Je laat ze ontdekken met verschillende materialen, je luistert naar hun ideeën en kijkt naar hun oplossingen. Je begeleidt of leidt het spel, je maakt veel gebruik van drie dimensioneel materiaal omdat kinderen leren door handelend bezig te zijn en emoties hieraan toe te voegen. Je biedt tijd en ruimte voor het vrije spel en observeert hun voorkeur, hun vaardigheden, hun betrokkenheid en motivatie en dan weet je als leerkracht dat je goed op ontwikkelingsniveau zit. Motivatie is je graadmeter, wanneer het kind betrokken bezig is, zit je met je spelaanbod niet te hoog en niet te laag.

In kleuteronderwijs gaat het om aandacht voor het kind en aandacht voor het aanbod. Het gaat erom dat je ziet wat je het kind wilt leren en daarbij ziet welke onderliggende processen nodig zijn om het geleerde te laten beklijven. Ontwikkelingsdoelen die je verwerkt in je aanbod op maat, zijn gericht op het ontwikkelen van het lange termijn geheugen, waardoor kinderen ervaringen kunnen omzetten in kennis voor het formele leren.

Goed kleuteronderwijs is het fundament voor de ontwikkeling in de gehele basisschoolperiode en daarna.

Kind 2         Wat laat jij los of pak je opnieuw vast?            #kleuterontwikkeling #kleuteronderwijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

code