AANBOD PRIMAIR ONDERWIJS

WORKSHOPS

Door mijn workshops ontdek je en onthoud je meer; ‘doen beklijft beter dan luisteren alleen’.

Doel: De resultaten uit de workshop leveren direct toepasbare handvatten in de praktijk waardoor het kind zich beter gaat ontwikkelen.

Effect: Het zelf doen door actief bezig te zijn met de materialen hebben een effect op het lange termijn. Door samenwerken in de workshop krijg je inspiratie en deel je ervaringen.

Verrijken van materialen en hoek voor peuters/ kleuters met ontwikkelingsvoorsprong

Een peuter/ kleuter met ontwikkelingsvoorsprong wil zelf ontdekken en daarnaast vertrouwt het op jou als begeleider.

 

Tijdens de workshop komen de volgende punten aan de orde:

 • Met eigen materialen het doel kunnen verleggen voor het kind
 • Een uitdagende spelsituatie creëren in de hoeken
 • Door coachende vragen het kind zelf laten ontdekken

Executieve vaardigheden leren

Een kind heeft naast cognitieve uitdaging nodig dat het zijn vaardigheden ontwikkelt. Executieve vaardigheden zijn regelfuncties waarmee het kind zijn gedrag en denken leert ontwikkelen. Vaardigheden ontwikkelen zich door met anderen te spelen, een kind komt in situaties waarin het zijn emotie moet leren reguleren, op zijn beurt moet wachten of activiteiten moet plannen. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van vaardigheden die jij ze kunt leren. Ik maak gebruik van de omgekeerde Taxonomie van BLOOM.

 

Tijdens de workshop komen de volgende punten aan de orde:

 • Executieve vaardigheden ontwikkelen via spel
 • Executieve vaardigheden en de omgekeerde Taxonomie van BLOOM
 • Inzetten van executieve vaardigheden in de praktijk van alle dag

Beredeneerd aanbod met kleuters binnen de speelwerk-activiteiten

Kinderen beschikken over een natuurlijke nieuwsgierigheid om kennis en vaardigheden te verwerven. Ruimte bieden voor creativiteit is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Als leerkracht stem je af op de behoeften van het kind en volg je het kind in zijn ontwikkelingsfase. Je hebt kennis van de ontwikkelingsleerlijnen en leert mee bewegen om het volgende stapje in de zone van de naaste ontwikkeling te ondersteunen.

 

Tijdens de workshop komen de volgende punten aan de orde:

 • Aanbod van speelwerk activiteiten waardoor het kind gemotiveerd leert
 • Samenhang van alle ontwikkelingsgebieden inzetten
 • Opbouw van technieken om vaardigheid als o.a. zelfredzaamheid te ontwikkelen

Stapsgewijs onderwijs: het kind centraal!

Stapsgewijs onderwijs gaat er vanuit dat het ontwikkelen en leren van het jonge kind wordt geleid door de opbouw van het neurologisch netwerk.

In Stapsgewijs onderwijs is spel de drager van de ontwikkeling. Ontwikkeling en leren zijn het gevolg van de ervaringen en het onderzoekende gedrag van het kind. Je aanbod stem je af op de belevingswereld van het kind.

 

Tijdens mijn lezing komen de volgende punten aan de orde:

 • Spel als drager van de ontwikkeling; vrij-, begeleid-, geleid – spel
 • Afstemmen op het begingedrag
 • Wendbaar handelen en meebewegen met de ontwikkeling van het kind