TEAMONDERSTEUNING

In begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen

TEAMONDERSTEUNING

IN HET BEGELEIDEN VAN (HOOG)BEGAAFDE LEERLINGEN

Het onderwijs blijft een boeiende materie waarin vernieuwingen en ervaringen samen komen. In samenwerking met u als directie en onderwijsgevenden aan (hoog)begaafde leerlingen kan ik u vernieuwende en ervaringsgerichte inzichten bieden op het begeleiden van de (hoog)begaafde leerlingen of te wel de 20 % best presterende leerlingen op uw school.

 

De (hoog)begaafde leerling ontwikkelt in hoge mate zelf zijn begaafdheid. Een stimulerende omgeving waarin leerlingen zelf bronnen exploiteren, is dan wel noodzakelijk. Hoe gaat u om met de 20% best presterende leerlingen op uw school? Differentieert u in aanbod naar behoeften en stelt u doelen aan de (hoog)begaafde leerlingen?

 

Wanneer u behoefte heeft aan begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in uw school, bied ik u een gedifferentieerd aanbod met de keuze uit:

TEAMTRAININGEN OP HET BEGELEIDEN VAN (HOOG)BEGAAFDE LEERLINGEN

Ik verzorg trainingen op het gebied van (hoog)begaafdheid. Mijn trainingen hebben een interactief karakter zodat ik kan ingaan op de specifieke vragen omtrent het onderwerp of combinatie van onderwerpen. De trainingen kunnen ook op aanvraag worden aangepast aan de specifieke hulpvraag van uw school.

 

Doel:

De individuele ontplooiing van de begaafde leerling.
Namelijk het aansturen op zelfregulatie en daarmee hun eigen ontwikkelingskansen verhogen.

 

Om aan te sluiten bij uw schoolcultuur houd ik een intake (gratis) met het management en of het team om tot een aangepast aanbod te komen met een keuze uit de volgende trainingen;

 

  • Ondersteuning in het signaleren van de (hoog)begaafde leerlingen
  • Ondersteuning in het bieden van differentiatie en het stellen van doelen aan de (hoog)begaafde leerlingen
  • Adviseren van een op kennis gebaseerd aanbod
  • Compacten en het bieden van verrijkingswerk als voorwaarde voor het werken met (hoog)begaafde leerlingen
  • Begeleiden van ouder- leerkracht en leerling-gesprekken. Het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerling
  • Het opzetten van een Plus- groep

CONSULTANCY

Om de kwaliteitszorg te vergroten kan ik u begeleiden in een onderzoek binnen uw organisatie.

  • Ik geef advies bij het implementeren van de opgedane kennis met aandacht voor aanbod, evalueren en kwaliteitsborging van beleid op compacten van de leerstof en verrijkingsaanbod aan (hoog)begaafde leerlingen
  • Ik ondersteun u in het schrijven van beleid op de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen

INTERVISIE

Naast teamtraining verzorg ik bijeenkomsten met Intern begeleiders en Specialisten hoogbegaafdheid binnen uw Schoolvereniging of Stichting.

 

  • Intervisiebijeenkomst voor Specialisten Begaafdheid overige scholen

 

Tijdens maximaal 4 Intervisie bijeenkomsten per jaar spar ik met uw Intern begeleiders of Specialisten Begaafdheid over de voorkomende problematiek rondom het begeleiden van (hoog)begaafden en stel ik een Intervisie onderwerp aan de orde aan de hand van een ingezonden case.

 

  • Kennis delen

 

Hiervoor verwijs ik u naar de achtergrond informatie met geraadpleegde literatuur en mijn Wetenschappelijke Onderzoeken. In overleg kan ik boeken vanuit mijn Orthotheek uitwisselen.

Teamtraining

€120,-

Per uur

Consultancy

€100,-

Per uur

Intervisie

€45,-

p.p. (max 20 pers.)

U kunt een teamondersteuning aanvragen via het contactformulier. U kunt mij ook benaderen via de mail info@onderwijspraktijksmart.nl waarna ik met u een afspraak maak.