TEAMONDERSTEUNING

IN HET BEGELEIDEN VAN HET JONGE KIND

TEAMONDERSTEUNING

IN HET BEGELEIDEN VAN HET JONGE KIND

Het onderwijs aan het jonge kind tot 7 jaar heeft een eigen opdracht (Goorhuis & Immelman, 2010), waarbij de kleuterfase gezien wordt als een ontwikkelingsstadium, dat betekenis heeft in zichzelf. Denken vanuit het kind tegenover systeemdenken. Wanneer het jonge kind centraal komt te staan is spel een uitgangspunt voor het ontwikkelen tot kennis. Kennis ontwikkelt zich bij jonge kinderen doordat zij ontdekken en onderzoeken in een drie -dimensionele wereld. Spel is ervaren, experimenteren, herhalen en leren. Volgens Vygotsky (1978) wordt spel ook wel de leidende activiteit genoemd, de aanjager van de ontwikkeling. Spelen is voor jonge kinderen de beste manier is om hogere mentale functies te ontwikkelen. Spel dat kinderen uitdaagt tot nieuwe handelingen is een middel om ontwikkeling tot stand te brengen en om leereffecten te optimaliseren. Spel helpt bij aanpassing aan de omgeving en de cultuur. Spelenderwijs leren kinderen om te gaan met het onverwachte en worden gedrag en mentale functies verfijnd door het spelen (Kempes, den Heijer, Korteweg, Louwerse & Sterck, 2009; Pellis, Pellis & Bell, 2010).

 

Wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning in de begeleiding van het jonge kind in uw school, bied ik u een gedifferentieerd aanbod met de keuze uit:

TEAMTRAININGEN OP HET BEGELEIDEN VAN HET JONGE KIND

Ik verzorg trainingen in de begeleiding van het jonge kind. Mijn trainingen hebben een interactief karakter zodat ik kan ingaan op de specifieke vragen omtrent het onderwerp of combinatie van onderwerpen. De trainingen kunnen ook op aanvraag worden aangepast aan de specifieke hulpvraag van uw school.

 

Doel:

De individuele ontplooiing van het jonge kind.
Kinderen mogen eigen wegen ontdekken en eigenaarschap ontwikkelen om op te groeien tot volwassenen die de wereld instappen met een open vizier op weg naar levenslang leren.

Om aan te sluiten bij uw schoolcultuur houd ik een intake (gratis) met het management en of het team om tot een aangepast aanbod te komen met een keuze uit de volgende trainingen;

 

 • Observeren van en afstemmen op het begingedrag
  Het gedrag dat het kind de ene keer al wel, en dan weer niet laat zien, gedrag dat op de rand van verschijnen staat. Dat bepaalt je keuze voor een aanbod dat afgestemd is op de ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsleerlijnen. Het proces bepaalt de kwaliteit van het onderwijs.
 • Beredeneerd aanbod
  Het aanbod, Kind centraal, het leren door spel, is gebaseerd op een zo reëel mogelijk beeld van de ontwikkelingsfase van het kind. Het beredeneerd aanbod het pedagogisch, organisatorisch en didactisch handelen van de leerkracht.
 • Spel met de ontwikkelingsleerlijnen
  Onderwijs dat is afgestemd op elk individueel kind en op de ontwikkeling van dat individuele kind in zijn totaliteit. Ontwikkeling die is afgestemd op de motivatie en betrokkenheid van kind en volwassene. Spelen is daarin de drager van de ontwikkeling. Spel is ervaren, experimenteren, herhalen en leren. Het proces van ‘Trial and error’.

CONSULTANCY

Om de kwaliteitszorg te vergroten kan ik u begeleiden in een onderzoek binnen uw organisatie.

 • Ik geef advies bij het implementeren van de opgedane kennis met aandacht voor aanbod, evalueren en kwaliteitsborging van beleid op de begeleiding van het jonge kind.
 • Ik ondersteun u in het schrijven van beleid op de begeleiding van het jonge kind.

INTERVISIE

Naast teamtraining verzorg ik bijeenkomsten met Intern begeleiders en leerkrachten jonge kind binnen uw Schoolvereniging of Stichting.

 

 • Intervisiebijeenkomst voor leerkrachten jonge kind overige scholen

Teamtraining

€120,-

Per uur

Consultancy

€100,-

Per uur

Intervisie

€45,-

p.p. (max 20 pers.)

U kunt een teamondersteuning aanvragen via het contactformulier. U kunt mij ook benaderen via de mail info@onderwijspraktijksmart.nl waarna ik met u een afspraak maak.