LEREN LEREN

De overstap naar het Voortgezet onderwijs

LEREN LEREN

In de overstap naar het Voortgezet onderwijs

Veel (hoog)begaafde leerling hoeven zich op de basisschool nauwelijks in te spannen om te leren. Ook hebben zij niet eerder meegemaakt dat zij iets niet snappen en de ander wel. Wanneer zij naar een hogere vorm van voortgezet onderwijs uitstromen heeft de omgeving vaak hoge verwachtingen van hen. En dan blijkt regelmatig dat zij niet aan deze verwachtingen kunnen voldoen, ze halen hun eerste onvoldoendes en raken hierdoor gefrustreerd of in de war. Sommigen worden er zelfs ziek van. Omdat zij nooit geleerd hebben hoe zij moeten leren, lopen veel van de (hoog)begaafde leerlingen vast in het voortgezet onderwijs.

 

Ik wil uw kind helpen door hen te leren leren en zich weer gelukkig te voelen. Ik ondersteun hen door te coachen op de executieve vaardigheden en help hen deze in de praktijk toe te passen. Hieronder vindt u de executieve vaardigheden op een rijtje.

 • Response-inhibitie: nadenken voordat je iets doet.
 • Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken.
 • Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren.
 • Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding.
 • Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen.
 • Planning / prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is.
 • Organisatie: informatie en materialen ordenen.
 • Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.
 • Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken.
 • Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.
 • Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren.

Vaak zijn het dezelfde taken die voor problemen zorgen: huiswerk maken, prioriteiten stellen, plannen en doorzetten wanneer het moeilijk wordt. Om uw kind de zin van het leren te laten inzien krijgt uw kind weer zin in leren. Zo hoop ik bij te dragen aan het welbevinden van uw kind waardoor bij hen de passie en innerlijke betrokkenheid weer opbloeit.

 

Hiervoor hanteer ik de volgende coach sessies:

 • Intake (gratis)
  • Gesprekje met u en uw kind waarin we kennismaken met elkaar bij u thuis. Ik schat de situatie in op de aanvraag voor coachen en leg mijn aanpak aan u en uw kind uit. Het volledige coach traject vindt bij u aan huis plaats omdat ik waarde hecht aan een veilig pedagogisch klimaat voor uw kind.
 • Het coachen bestaat uit 4 sessies 
  • Ontwerpen van een plan met uw kind ( 1e sessie) Ik stel vragen over zijn of haar sterke kwaliteiten en ontwerp zo een persoonlijkheidswaaier.
   Samen met uw kind maak ik een planning van schoolactiviteiten voor de komende periode.
  • Aanzet om zelf de executieve vaardigheden tot ontwikkeling te laten komen door het inzetten van de sterke kwaliteiten. (2e sessie)
  • Terugblikken en afspraken met elkaar maken waaraan nog meer gewerkt gaat worden (3e sessie)
   Samen met uw kind maken we een voorstel van aanpak om gewenste resultaat te bewerkstelligen.
  • Evalueren van de voorafgaande periode en het vieren van resultaten. (4e sessie)
   Ik vraag uw kind naar de voortgang en zijn welbevinden. Ik hoop met u een verbetering te zien.
  • Vervolg in samenwerking met de schoolomgeving ( 5e sessie/ 6e sessie)
   Wanneer uw kind zich thuis weer lekker in zijn vel voelt maar in de school omgeving nog niet tot zijn recht komt, kan ik uw kind hierin verder begeleiden in samenwerking met u en de school omgeving.

Intake

Gratis

Intake

4 Sessies

€ 240,-

Pakket

Vervolgsessie

€ 60,-

Per uur

Reiskosten

€ 0,19

Per km.

U kunt zich aanmelden voor een intake en of coach traject via het contactformulier of via de mail info@onderwijspraktijksmart.nl.