Stapsgewijs onderwijs in groep 1 en 2

een nieuw en attractief onderwijsconcept

Stapsgewijs onderwijs: het kind centraal!

De uitgangspunten bij stapsgewijs onderwijs:

  • Betrokkenheid van de kinderen. Alleen een betrokken kind ontwikkelt zich. Elk kind heeft een natuurlijke drang om te ontwikkelen.
  • Centraal staat het spel. Betrokkenheid in het spel is de belangrijkste voorwaarde voor die ontwikkeling.
  • Het kind is de eigenaar van zijn eigen ontwikkeling.
  • De leerkracht bouwt mee met die ontwikkeling. Soms een steentje toevoegen opdat het kind weer een stapje verder maakt, soms een stapje terug omdat het kind te snel is gegaan en het vertrouwen mist om een volgende stap te maken. Kennis van de natuurlijke ontwikkelingslijnen is een absolute voorwaarde.
  • De leerkracht legt de nadruk op de executieve functies. Hij begeleidt het kind naar het formele leren.
  • Hij legt een relatie tussen de taal en het handelen van het kind. Deze taal is voor elk kind dan betekenisvol.
  • Hij zorgt voor een omgeving, waar het kind zich kan ontwikkelen.
  • Een kind die leerstof aangeboden krijgt, waar hij niet aan toe is, raakt niet betrokken. Er kan zich een houding ontwikkelen die hem in de hogere klassen parten kan gaan spelen.

Een basis voor een actieve leerhouding wordt in groep 1 en 2 gelegd!

  • Met een goede en actieve leerhouding komen de opbrengsten vanzelf. De scheiding tussen spelend leren en het formele leren in de hogere klassen wordt in het stapsgewijs onderwijs opgeheven.
boek-stapsgewijs-onderwijs

ISBN 9789 0018 4181 2